Haspadie K.G.K. “met hart en handen”

Haspadie staat voor hand- en spandiensten. De Haspadie Kerkelijke Gemeenten Katwijk is een vrijwilligersorganisatie:

  • die probeert iedereen die om het hand zit en echt hulp nodig heeft, daadwerkelijk te helpen.
  • die werkt met vrijwillig(st)ers afkomstig uit verschillende kerkelijke gemeenten van Katwijk.
  • die om praktische redenen onder de Centrale Diaconie van de Hervormde Gemeente van Katwijk valt.
  • waarvan de hulp tijdelijk en doorgaans gratis is.

Lees meer over de Stichting Haspadie K.G.K.