Projecten

De Centrale Diaconie ondersteunt verschillende projecten.

 Grip op de knip katwijk

website : www.gripopdeknipkatwijk.nl  

Missie: Mensen helpen bij het oppakken van hun financiële problemen of schulden, en proberen hen uit de schuldhulpverlening of schuldsanering te houden.

Haspadie K.G.K. "met hart en handen"

De vrijwilligersorganisatie Haspadie verleent hand- en spandiensten aan mensen die dit nodig hebben. Er zijn drie afdelinge: Afdeling Thuiszorg, Afdeling Terminale Thuiszorg en Afdeling Dagopvangactiviteiten. De laatste organiseert wekelijks een inloophuis waar iedereen welkom is voor een kopje koffie en gezelligheid.

Morgenster ziekenhuis Zimbabwe

In het Morgensterziekenhuis in Masvingo, Zimbabwe, werkt het jonge Nederlandse echtpaar Herman en Huibke ten Hove voor de GZB. Hij als arts, zij als psychologe. De Hervormde Gemeente van Katwijk is een van de gemeenten die dit artsenechtpaar ondersteunt. Op de website van de GZB vindt u meer informatie over hun werk.

Gods Woord in Azië

Vanuit de Hervormde gemeente van Katwijk aan Zee, en in het bijzonder vanuit de Morgensterwijkgemeente, is een dominee en zijn gezin namens de GZB uitgezonden naar Azië.

ZOA Vluchtelingenzorg 

Door de diaconie van de hervormde gemeente Katwijk aan Zee wordt het werk van de ZOA Vluchtelingenzorg ondersteund.