Commissie P

Commissie P (Public Relations)

De commissie P heeft tot taak bekendheid te geven aan het werk van de diaconie en de door haar

ondersteunde instanties. Onder andere verzorgt deze commissie publicaties van diaconale

werkzaamheden in de kerkbode en op de website.

e-mail prdiaconiekatwijk@gmail.com