Commissie I (interne steunaanvragen)

Commissie I (Interne steunaanvragen)

De commissie I verleent hulp rechtstreeks aan particulieren,  die in financiële moeilijkheden zijn geraakt.

Dit kan zijn door bijvoorbeeld: Werkeloosheid, echtscheiding, arbeidsongeschiktheid, alcohol- of drugsverslaving etc. 

Doormiddel van een diaconaal huisbezoek wordt geprobeerd de aard en de omvang van de nood te achterhalen.

De behandeling hiervan vindt onder strikte geheimhouding plaats door slechts enkele diakenen . 

U kunt contact opnemen met de voorzitter of secretaris van de commissie , of een diaken in uw Wijkgemeente  (zie kerkblad)

Voorzitter: S. Duindam, Melkweg 116               

tel: 0714026464                                              

e-mail: iduindam@live.nl