Commissie G

 Commissie G 

De commissie G houdt zich in het bijzonder bezig met al het diaconale werk onder gehandicapten , zieken , verslaafden , bejaarden (ex) gevangenen en vluchtelingen.

De commissie G bestaat uit tien diakenen. Eén diaken uit elke wijkgemeente van onze Hervormde Gemeente is afgevaardigd naar de commissie. Natuurlijk kan de commissie al het werk niet alleen uitvoeren en worden om de doelstellingen te realiseren contacten onderhouden met o.a. de onderstaande stichtingen en/of verenigingen: 

  • Plaatselijke oudervereniging Philadelphia, de belangenorganisatie voor mensen met een beperking, hun ouders en familie.
  • Stichting de Brug, de bekende stichting die zich bezighoudt met verslavingszorg.
  • Interkerkelijke commissie voor doven, die o.a. elke zondag een kerkdienst beleggen voor de dove gemeenteleden.
  • Haspadie, vrijwilligersorganisatie die aanvullende of vervangende hulp biedt aan een ieder die dat nodig heeft.
  • Jeugdclub Elim, die elke week een clubavond en 1 x per jaar een vakantieweek houden voor kinderen met een lichamelijke/verstandelijke beperking.
  • F.D. Roosevelthuis, waar eens per jaar een vakantieweek georganiseerd wordt voor gemeenteleden met een lichamelijke beperking.

Voor de weduwen en weduwnaren wordt een keer per jaar de zogenaamde weduwen- en weduwnaarsmiddag verzorgd, om ook op deze manier om te zien naar onze naaste gemeenteleden die korte of langere tijd geleden hun echtgenoot hebben verloren. 

Mocht u vragen, opmerkingen of suggesties hebben of heeft u weet van situaties waar hulp geboden moet worden of waarvan u denkt dat de commissie iets mee zou kunnen doen? Neem dan contact op met de secretaris van de diaconie