Commissie B

commissie B (beheer vermogen ) 

De commissie B adviseert de penningmeester bij de financiële aangelegenheden van de diaconie .