Diaconale Commissies

Commissies:

Het College van Diakenen heeft een deel van zijn taken toevertrouwd aan een aantal door hem ingestelde commissies. De hieronder genoemde commissies geven een advies aan het college van diakenen. Het college legt deze adviezen voor aan de algemene vergadering. Na instemming van de algemene vergadering neemt het college een definitief besluit.