Samenstelling Bestuur

J. Hoek (voorzitter)

wijkgemeentedenoord@gmail.com

J. van Duijvenbode (2e voorzitter)

Janduijf55@gmail.com

A. van der Boon (secretaris)

secretarisdiaconiekatwijk@gmail.com

J. M.J.Kuijt (penningmeester)

penningmeesterdiaconiekatwijk@gmail.com

H. van Duijn (2e penningmeester)

hvduynzh@gmail.com