Stille armoede

Stille armoede wat wordt hieronder verstaan?

Nederland is een welvarend land. Geen land waar mensen gebrek hebben aan inkomsten of voedsel. Er is namelijk recht op een uitkering en er zijn opvanghuizen. Maar de realiteit is anders.Het komt steeds vaker voor dat mensen door omstandigheden op de rand van het bestaansminimum leven of zelfs eronder. Financiële nood kan voortkomen uit oplopende schulden door een verkeerd financieel beleid.  Dit komt bijvoorbeeld door hogere uitgaven dan inkomsten. De inkomsten liggen dan soms ruim boven de normen van hulp door de overheid. Het kan ook dat bij een laag inkomen, bijvoorbeeld een uitkering, buitengewone kosten gemaakt moeten worden die niet voor een vergoeding in aanmerking komen. Veel personen/gezinnen met financiele problemen, ondervinden tevens psychische problemen.

Ook bij ouderen komen verhoudingsgewijs veel financiële problemen voor. Werkloosheid, echtscheiding, wettelijke arbeidsongeschiktheid, ziektekosten, verslaving aan alcohol en drugs e.d. zijn vandaag de dag veelvoorkomende oorzaken. Deze grote groep mensen loopt meestal niet met hun armoede te koop. Het is daarom noodzakelijk als diaconie zijnde deze gemeenteleden op te sporen. Dit kan bij huisbezoek gebeuren, maar ook als gemeentelid heeft u daar een taak in. Bij leden van de commissie I kunt u een signaal afgeven, telefonisch of per email. Als het mogelijk is, stelt u dan ook de betrokkene(n) op de hoogte. Daarna wordt met de betrokkene(n) een afspraak gemaakt en volgt een bezoek met 2 diakenen van de wijkgemeente om diaconaal tot een oplossing te komen.

Diaconaat laat zich het beste omschrijven als: helpen waar geen helpen is of, nog beter: dienen waar geen helpen is.

De leden van de commissie zijn :

J. de Vogel  Wijkgemeente ‘Andreas’ tel. 4074638
J. Remmelzwaal  Wijkgemeente ‘Bethel’ tel. 4010824
D.A. van der Bent  Wijkgemeente ‘Ichthus’ tel. 4012224
A. Harrison  Wijkgemeente ‘Ímmanuël’ tel. 8890808
M. Kuijt  Wijkgemeente ‘Maranatha’ tel. 4026792
J. Messemaker  Wijkgemeente ‘Morgenster’ tel. 4073119 
J.M. Plug  Wijkgemeente ‘De Noord’ tel. 4024596 
D. Mathot  Wijkgemeente ‘Pniël’ tel. 4030278
W. Hoek  Wijkgemeente ‘Rehoboth’ tel. 06-13511740
G. Remmelzwaal  Wijkgemeente ‘Sion’ tel. 4015860