Bediening Heilige Doop

De Heere Jezus gaf ons de opdracht om uit te gaan in de gehele wereld en alle volken te onderwijzen en hen te dopen in de Naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest (inclusief de kinderen, aan wie ook de belofte van het evangelie toekomt). Om die reden dopen we de kinderen van de gemeente. Beide ouders verwachten we op het dooponderricht van de kerkenraad in de wijk waarin ze wonen. Aanmelding voor de doop, uitleg van de betekenis van het sacrament, gesprek en gebed vinden daar plaats.Mocht u deze voorbereiding vergeten zijn, wacht dan tot de volgende maand. Op het invulbriefje wat u tijdens de inschrijving ontvangt kunt u daar aangeven in welke kerk en bij welke predikant u de bediening wenst.
Om deel te nemen aan het dooponderricht dient u zich vooraf, tot uiterlijk de donderdag voorafgaand aan de doopzitting, aan te melden bij het kerkelijk bureau (Voorstraat 74). Bij voorkeur per e-mail via: nelbrussee@hervormdegemeentekatwijk.nl. Vermeld in de mail a.u.b. uw naam, adres en uw telefoonnummer. U kunt zich tijdens openingstijden ook persoonlijk of telefonisch aanmelden 071-401 23 80. De openingstijden van het Kerkelijk Bureau kunt u hier vinden.
Indien er geen aanmeldingen voor een wijk zijn binnengekomen, dan zal deze wijk ook geen dooponderricht houden.
Op welke datum er gedoopt wordt staat hieronder aangegeven. Welke predikant er dan zal voorgaan, dat kunt u lezen in de kerkbode of op de website.
Indien er aanmeldingen zijn, dan wordt het dooponderricht om 19.00 uur op de genoemde datum gehouden op volgende locaties:
Wijkgemeente ’Andreas’, in het Kerkhaventje.
Wijkgemeenten ’Sion’, ’De Noord’, ’Morgenster’ en ’Immanuël’ in Het Anker.
Wijkgemeente ’Ichthus’, in de consistorie van de Ichthuskerk.
Wijkgemeenten ’Pniël’ en ’Bethel’ in één van de zalen van de Pniëlkerk.
Wijkgemeenten ’Maranatha’ en ’Rehoboth’ in één van de zalen van het Maranathacentrum.
Met het oog op de juiste inschrijving verzoeken wij u het trouwboekje mee te brengen. Na de bediening van de doop ontvangt u dit terug. Te zijner tijd ontvangt u ook de doopkaart.

In onderstaand overzicht staat vermeld tot welke datum u zichzelf kunt opgeven:
Dopen op:                        Dooponderricht op:         Inschrijven tot: 
zondag 24-dec-2017          maandag 11-dec-2017          donderdag 07-dec-2017
zondag 14-jan-2018          dinsdag 02-jan-2018            donderdag 28-dec-2017
zondag 18-feb-2018          maandag 05-feb-2018          donderdag 01-feb-2018
zondag 25-mrt-2018         maandag 12-mrt-2018         donderdag 08-mrt-2018
zondag 29-apr-2018         maandag 16-apr-2018         donderdag 12-apr-2018
zondag 03-jun-2018         dinsdag 22-mei-2018          donderdag 17-mei-2018
zondag 08-jul-2018          maandag 25-jun-2018         donderdag 21-jun-2018
zondag 26-aug-2018         maandag 13-aug-2018        donderdag 09-aug-2018
zondag 30-sep-2018         maandag 17-sep-2018         donderdag 13-sep-2018
zondag 04-nov-2018        maandag 22-okt-2018         donderdag 18-okt-2018
zondag 23-dec-2018         maandag 10-dec-2018         donderdag 06-dec-2018