Algemene Kerkenraad

De Algemene Kerkenraad (AK) van onze Hervormde Gemeente bestaat uit 30 leden. Uit alle tien (10) de wijkkerkenraden komen drie (3) afgevaardigden. Ook zijn alle ambten in de vergadering vertegenwoordigd. (predikanten, ouderlingen, ouderlingen-kerkrentmeester en diakenen
In deze vergadering worden o.a. de algemene belangen van onze Hervormde Gemeente besproken. Te denken valt aan de begrotingen en jaarrekeningen van de kerkvoogdij en van de diaconie, collecterooster, preekrooster, etc.

Voorzitter AK:
Dhr. E.W. Roelfsema
Drieplassenweg 68
2225 JL  Katwijk ZH
071-4014845
E-mail: e.w.roelfsema@ziggo.nl 

Moderamen

Op dit moment bestaat het moderamen uit de volgende personen:

Ouderling E.W Roelfsema, preses
Ds. J.B. Alblas, 1e assessor
Ds. G. Lugthart, 2e assessor
Ouderling J. Kuijt,  scriba
Ouderling Kerkrentmeester K. van der Meij, lid
Diaken J.Varkevisser, lid 

Groot Moderamen

In Hervormd Katwijk kennen wij ook het Groot-Moderamen. In dit college zit van elke wijkkerkenraad één afgevaardigde. Dit college bereidt de Algemene Kerkenraadvergadering voor.
Deze vergadering is samengesteld uit het Moderamen aangevuld met een ambtsdrager uit de wijken die geen afvaardiging in het Moderamen hebben. 

Postadres

Post voor de AK kan naar de scriba:

Dhr. J. Kuijt
Pr. Bernhardlaan 111
2224 VE Katwijk ZH
Tel: 06 422 74 273
E-mail: Scriba_AK_HGKatwijk@xs4all.nl