Zondagsschool

Activiteit
Datum:
Zondag, 7 Oktober 2018 - 14:00 - 15:00
Locatie:
Alle afdelingen
Groep:

Datum:                7 oktober 2018                                                

Thema:                Gevecht bij de Jabbok                                  

Bijbelgedeelte: Genesis 32

Zingen:                 Gezang 178 : 7                                 

                                                                                                                                                                            

Leren: Maar Jakob bleef alleen over; en een man worstelde met hem, …. (Genesis 32 : 24)

Uitleg: Als Jakob ’s nachts helemaal alleen is komt er ineens een man die met hem worstelt (vecht).

Jakob begrijpt dat dit de HEERE God is. Jakob krijgt een zegen. Samen met God kan en durft hij verder. Naar Ezau!