Zondagsschool

Activiteit
Datum:
Zondag, 22 April 2018 - 14:00 - 15:00
Locatie:
Alle afdelingen.
Groep:

Datum:               22 april 2018                                     

Thema:               Noach’s zonen en de toren van Babel

Bijbelgedeelte:  Genesis 9 (vers 18-29) en 11 (vers 1-9)

Zingen:                Psalm 2 : 1    

 

Leren: Die in den hemel woont, zal lachen; de HEERE zal hen bespotten.. Ps.2v4

Uitleg:De mensen denken dat zij een toren kunnen bouwen zo hoog als de hemel om bij elkaar te kunnen blijven.

Maar God had gezegd dat dat niet mocht. En zorgt ervoor dat het niet lukt.