Agenda van September 2017

Activiteit

Zondagsschool

03/09/2017 - 14:00 - 15:00

Thema: De roepstem van de heiden.

Bijbelgedeelte: Handelingen 15 vers 35-41 en Handelingen 16 vers 1-15

Zingen: Psalm 127 vers 1

Leren: Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord van God. Romeinen 10 vers 17

Activiteit

Zondagsschool

10/09/2017 - 14:00 - 15:00

Thema: De stokbewaarder

Bijbelgedeelte: Handelingen 16 vers 16-40

Zingen: Gezang 170 vers 1

Leren: Geloof in de Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis. Handelingen 16 vers 31

Activiteit

Zondagsschool

17/09/2017 - 14:00 - 15:00

Thema: Gods Naam wordt verkondigd                          

Bijbelgedeelte:Handelingen 17 (vers 15-34) en 18 (vers 1-17)   

Zingen:Psalm 9 : 18                            

Leren:En de Heere zei tot Paulus: Zijt niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet. (Handelingen 18 : 9)

Activiteit

Zondagsschool

24/09/2017 - 14:00 - 15:00

Datum: 24 september 2017