Agenda van Oktober 2013

De_Zaaier

Ouderavond Zondagsschool

04/10/2013 - 19:30 - 21:00

Thema:  God is getrouw

Genodigden: Alle kinderen van de Zondagsschool, hun vader en moeder, opa en oma en alle andere belangstellenden 

De_Zaaier

Zondagsschool

06/10/2013 - 14:00 - 15:00

Thema: Jozef in Egypte

Bijbelgedeelte: Genesis 39 Genesis 40

Leren: En wij weten, dat degenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede....   (Romeinen 8: 28)

De_Zaaier

Zondagsschool

13/10/2013 - 14:00 - 15:00

Thema: Jozef verhoogd

Bijbelgedeelte: Genesis 41

Leren: ... en God was met hem, en verloste hem uit al zijn verdrukkingen,....   (Handelingen 7: 9 en 10)

De_Zaaier

Zondagsschool

20/10/2013 - 14:00 - 15:00

Thema: Jozef en zijn broers

Bijbelgedeelte: Genesis 42 Genesis 43

Leren: ... verwerp de tucht des HEEREN niet, ....   (Spreuken 3: 11)

De_Zaaier

Zondagsschool

27/10/2013 - 14:00 - 15:00

Thema: Jozef maakt zich bekend

Bijbelgedeelte: Genesis 44 Genesis 45

Leren: Gijlieden wel, gij hebt kwaad tegen mij gedcht; doch God heeft dat ten goede gedacht; ....   (Genesis 50: 20)