Gemeenteavond

Wijkavond
Datum:
Donderdag, 3 Oktober 2019 - 20:00 - 21:30
Locatie:
Het Anker
Groep:

Mevrouw Alie Hoek-van Kooten, arts, zal dan voor ons spreken over "Medische verrassingen in de Bijbel". In de Bijbel komen er veel zieke mensen voor. Waar hebben die mensen aan geleden? Daar is best het één en ander over te zeggen. Ook over de adviezen die in de Bijbel worden gegeven over onze gezondheid. En... er worden twee tweelingen geboren, met beide tweelingen is iets bijzonders
aan de hand! Alie Hoek kan daar als arts boeiend over vertellen.

Wilt u dit graag horen, kom dan op 3 oktober naar Het Anker!

Aanvang 20.00 uur, vanaf 19.30 koffie. Hartelijk welkom!