Agenda van September 2019

heilig avondmaal

Bezinningsavond Heilig Avondmaal

04/09/2019 - 20:00 - 21:30

We mogen weer toeleven naar een Avondmaalszondag: D.V. zondag 8 september.  In verband daarmee komen we samen om elkaar halverwege de week te ontmoeten. We willen dit seizoen steeds luisteren naar een stukje uit het Avondmaalsformulier. We lezen het altijd in de diensten rondom het Avondmaal, maar begrijpen we ook altijd wat we lezen?

bbq

Bijbel, Bier en Braadworst

13/09/2019 - 19:30 - 22:00

Op vrijdagvond 13 september hoopt jeugdgroep NOISE weer af te trappen met een Bijbel, Bier en Braadworst avond.

Sion Gemeentemiddag

Sion Gemeentemiddag

14/09/2019 - 15:00 - 19:30

.Met elkaar hopen we dan een mooi startmoment te hebben van weer een nieuw seizoen kerkenwerk. De gemeentemiddag van de wijkgemeente Sion. Het thema van deze dag zal zijn; “ Voetstappen in het zand “.

zang & ontmoeting

“Sion, zingt uw God ter eer”

14/09/2019 - 20:00 - 22:00

Het nieuwe seizoen komt er weer aan. Wij zien uit naar de vaste bezoekers van deze zangavonden. Maar we begroeten ook graag nieuwe mensen om deze avonden te bezoeken.

Ingang Nieuwe Kerk

Welkom in de Nieuwe Kerk

15/09/2019 - 10:00 - 11:30

Voor de dienst zingen we Weerklank 520: 1 en 2, voor de complete liturgie zie hiernaast.

Doop

Doopzitting

16/09/2019 - 19:00 - 19:30

D.V. zondag 29 september is er gelegenheid om uw kind te laten dopen. Onze wijkgemeente heeft de volgende keer een doopdienst.

U/jij hebt kunt lezen/horen dat het de bedoeling is dat iedereen zich voor de doopzitting bij de eigen wijk, opgeeft bij het kerkelijk bureau. 

Dat kan via

Oude Kerk

Eredienst

22/09/2019 - 10:00 - 11:30

Voor de dienst zingen we  Psalm 108:  1 , zie liturgie hiernaast.

In deze dienst zullen 9 broeders worden (her-) bevestigd in het ambt.

Eigenlijk zou Nehemia 2 in deze dienst centraal moeten staan, maar daar heb ik een paar weken geleden al over gepreekt. Vandaar dat ik gekozen heb voor Mattheüs 4: 18- 22 en 13: 47 – 50.

Het Anker

Catechese 12/13

23/09/2019 - 17:00 - 17:45

Maandag 17.00 – 17.45 uur: 12/13 jaar

Het Anker

Catechese 14/15 jaar

23/09/2019 - 18:30 - 19:15

Maandag 18.30 – 19.15 uur: 14/15 jaar

Het Anker

Catechese 16/17

23/09/2019 - 19:15 - 20:00

Maandag 19.15 – 20.00 uur: 16/17 jaar

Het Anker

Catechese 18+

23/09/2019 - 20:00 - 20:45

Maandag 20.00 – 20.45 uur: 18+

Het Anker

Belijdeniscatechese

23/09/2019 - 20:45 - 22:00

Oók dit winterseizoen is het weer mogelijk om de belijdeniscatechese te volgen. Deze catechese loopt uit op de mogelijkheid om belijdenis van het geloof af te leggen. Maar, voor alle duidelijkheid, dat is niet verplicht. M.a.w. als je nog heel veel vragen hebt, veel twijfels, laat dat geen verhindering zijn om te komen. Mocht u/jij vragen hebben, mail of bel dan even.

Het Anker

Catechese 12/13

24/09/2019 - 17:00 - 17:45

  Dinsdag 17.00 – 17.45 uur: 12/13 jaar

Het Anker

Catechese 18+

24/09/2019 - 19:00 - 19:45

Dinsdag 19.00 – 19.45 uur: 18+

Bidden6

Gebedskring

24/09/2019 - 19:45 - 20:30

Eén keer in de drie weken samenkomen om te bidden voor het werk in Gods koninkrijk, voor mensen in vreugde en zorg/verdriet.

Ik hoop dat u/jij daar dit seizoen tijd voor vrij wilt maken.

koffie

Gezamenlijke koffieochtend

25/09/2019 - 09:30 - 11:30

Er is een gezamenlijke koffieochtend in het Maranathacentrum. Arie de Rover hoopt te spreken over ‘De kracht van kwetsbaarheid’.

Aanvang 9.30 uur. De zanggroep Immanuël zijn de zang begeleiden.

Er is kinderoppas. Van harte welkom!! 

Het Anker

Catechese 14/15 jaar

25/09/2019 - 17:00 - 17:45

Woensdag 17.00 – 17.45 uur: 14/15 jaar

Het Anker

Catechese 16/17

25/09/2019 - 19:00 - 19:45

Woensdag 19.00 – 19.45 uur: 16/17 jaar

Het Anker

50+ Bijbelkring

26/09/2019 - 20:00 - 21:30

We luisteren dit seizoen naar de boodschap van Nehemia.

Ik hoop de bekende gezichten weer te mogen ontmoeten en vanzelf zijn ‘nieuwe’ gezichten van harte welkom.

4YOUth - jongerendienst

Eredienst/4YOUth

29/09/2019 - 18:00 - 19:30

Het thema is: God’s Holy Army. Het zal gaan over de engelen. Wat doen zij eigenlijk? Wat merk je van hen? Hebben ze een plaats in ons geloofsleven?

Jong en oud(er) van harte welkom!!