Agenda van Mei 2019

Pnielkerk3

Eredienst

05/05/2019 - 18:00 - 19:30

prop. T.C. Zuijderduijn uit Voorthuizen gaat voor onze wijk. Ik wens u/jullie met hem een gezegende eredienst toe.

Zingen voor de dienst: Psalm 99 vers 8

Votum en groet

Psalm 89: 1 en 20

Apostolische  Geloofsbelijdenis

Psalm 72: 10

Gebed

Schriftlezing: Jesaja 25 ( tekst vers 8)

zang & ontmoeting

“Sion, zingt uw God ter eer”

11/05/2019 - 20:00 - 22:00

Op zaterdag 11 mei zal in de Oranjezaal van het kerkelijk centrum "Het Anker" , de maandelijkse  zangavond worden gehouden.

Er wordt gezongen uit diverse bundels, waaronder de in onze gemeente gebruikelijke psalmen en gezangenbundel, de liederen van Johannes de Heer en opwekkingsliederen.

Kerkplein Nieuwe Kerk

Welkom in de Nieuwe Kerk

12/05/2019 - 10:00 - 11:30

Voor de dienst zingen we Weerklank 454: 1 en 5. Voor de complete liturgie zie hiernaast.

D.w.z. in onze wijkgemeente is er geflyerd in de hoop dat mensen die niet (meer) naar de kerk komen, weer een stap over de drempel zetten. U/Jij kunt ook zelf actief zijn door iemand uit te nodigen en mee te nemen.

Bidden6

Gebedskring

14/05/2019 - 19:45 - 20:30

Om de zorgen van personen, gezinnen, de kerk, ons dorp, ons land, deze wereld bij God onder de aandacht te brengen.  Van harte welkom!

Doop1

Doopcatechese

15/05/2019 - 20:00 - 21:30

Als een stukje nazorg op de bediening van de Heilige Doop nodigen we één keer per jaar alle doopouders van de afgelopen tijd uit voor twee avonden doopcatechese. We denken na over vragen als: welke beelden van God breng je over aan je kind, hoe bid je met je kind, kind en eredienst, wat zegt de Bijbel over godsdienstige opvoeding? Etc.

Maranatha2

Eredienst

19/05/2019 - 18:00 - 19:30

Voor de dienst zingen we Psalm 26: 8 en 7. Voor de complete liturgie zie hiernaast.

Doop

Doopzitting

20/05/2019 - 20:30 - 21:00

D.V. zondag 2 juni  is er gelegenheid om uw kind te laten dopen. Onze wijkgemeente heeft de volgende keer, begin juli, weer een doopdienst. U/jij hebt kunt lezen/horen dat het de bedoeling is dat iedereen zich voor de doopzitting bij de eigen wijk, opgeeft bij het kerkelijk bureau.

Dat kan via

Huwelijk

Huwelijkscatechese

21/05/2019 - 20:00 - 21:30

Pasgetrouwde stellen en jongelui die toeleven naar hun huwelijk worden hartelijk uitgenodigd om de huwelijkscatechese te volgen. We denken na over vragen als: wat zegt de Bijbel over het huwelijk? Over de verhouding man – vrouw? Over seksualiteit? Over de kinderzegen? Over…

De volgende data staat gepland op de dinsdag: D.V. 28 mei.