“Sion, zingt uw God ter eer”

zang & ontmoeting
Datum:
Zaterdag, 11 Mei 2019 - 20:00 - 22:00
Locatie:
Het Anker
Groep:

Op zaterdag 11 mei zal in de Oranjezaal van het kerkelijk centrum "Het Anker" , de maandelijkse  zangavond worden gehouden.

Er wordt gezongen uit diverse bundels, waaronder de in onze gemeente gebruikelijke psalmen en gezangenbundel, de liederen van Johannes de Heer en opwekkingsliederen.

Tijdens de pauze is er ruimte voor ontmoeting onder het genot van een kopje koffie of thee. De netto-opbrengst van de collecte, die aan het einde van de avond wordt gehouden, is bestemd voor het adoptiekindje via Woord en Daad,  Zeyneba Tadese, geboren in Ethiopië op 15 juni 2010.

De avond wordt geopend en beëindigd met gebed. De liederen worden door middel van een korte meditatie aan elkaar verbonden.

Leiding: Ouderling Leo van der Plas en diaken Bram Barnhoorn