Agenda van Februari 2019

Het Anker

Dovendienst

03/02/2019 - 10:00 - 11:15

Zondagmorgen mag ik voorgaan in Het Anker bij de gemeenteleden die een gehoorbeperking hebben. We luisteren naar Psalm 10: 14. Over moeite en verdriet in Gods Vaderhand. Laten we bidden om een gezegende eredienst.

Maranathakerk2

Eredienst

03/02/2019 - 18:00 - 19:30

Voor de dienst zingen we Psalm 24: 4 en 5, zie liturgie hiernaast.

Ds. J. Smit hoopt voor te gaan.

Doop

Doopzitting

04/02/2019 - 19:00 - 19:30
D.V. zondag 17 februari  is er weer gelegenheid om uw kind te laten dopen. Onze wijkgemeente heeft deze keer de doopdienst in de Nieuwe Kerk te hebben. De doopzitting is maandag 4 februari om 19.00 uur in Het Anker.
Het Anker

50+ Bijbelkring

07/02/2019 - 20:00 - 21:30

We staan stil bij Openbaring 3:1 - 6, de brief aan de gemeente te Sardis.

zang & ontmoeting

“Sion, zingt uw God ter eer”

09/02/2019 - 20:00 - 22:00

Op zaterdag 9 fevruari zal in de Oranjezaal van het kerkelijk centrum "Het Anker" , de maandelijkse  zangavond worden gehouden.

Er wordt gezongen uit diverse bundels, waaronder de in onze gemeente gebruikelijke psalmen en gezangenbundel, de liederen van Johannes de Heer en opwekkingsliederen.

Ichthuskerk_klokkentoren

Gezinsdienst/4YOUth kids.

10/02/2019 - 10:00 - 11:30

Voor de dienst zingen de Romans 12 kids. Voor de complete liturgie zie hiernaast.

Bijbelstudie 4

Jongvolwassenkring

12/02/2019 - 20:00 - 21:30

We gaan verder met de Bergrede – de inburgeringscursus voor het koninkrijk van God. Aan de orde is Mattheüs 7: 1 – 12. Ik reken (weer) op jullie.

Sion4Women

Sion4Women

13/02/2019 - 20:00 - 21:30

Woensdag 13 februari is er weer een avond van Sion4Women en deze keer komt Nelinda Troost spreken over het thema “What’s in a name!?’ Er is iets bijzonders met namen. Je naam is het eerste wat je meekrijgt bij de start van je leven. Je naam raakt iets van je identiteit. Je waarde en betekenis zijn heel vaak gekoppeld aan je naam.

Handen schudden

Contactmorgen

14/02/2019 - 10:00 - 13:00

Er zijn de vaste bestanddelen: meditatie, samenzang, ontmoeting. Henny Hoek zal het vervolg laten zien hoe Katwijk er vroeger uitzag. Dat zal ook deze keer ongetwijfeld allerlei herinneringen oproepen. Het thema van deze serie is: Niets is hier blijvend (Deel 2)!  Vanzelf sluiten we weer af met soep en een eenvoudige broodmaaltijd. Komt u ook?!!

Ingang Nieuwe Kerk

Eredienst

17/02/2019 - 18:00 - 19:30

Voor de dienst zingen we Psalm 100: 3. Voor de complete liturgie zie hiernaast.

Het Anker

Catechese 12/13

18/02/2019 - 17:00 - 17:45

Maandag 17.00 – 17.45 uur: 12/13 jaar

Het Anker

Catechese 14/15 jaar

18/02/2019 - 18:30 - 19:15

Maandag 18.30 – 19.15 uur: 14/15 jaar

Het Anker

Catechese 16/17

18/02/2019 - 19:15 - 20:00

Maandag 19.15 – 20.00 uur: 16/17 jaar

Het Anker

Catechese 18+

18/02/2019 - 20:00 - 20:45

Maandag 20.00 – 20.45 uur: 18+

Het Anker

Belijdeniscatechese

18/02/2019 - 20:45 - 22:00

Het Anker

Catechese 12/13

19/02/2019 - 17:00 - 17:45

Dinsdag 17.00 – 17.45 uur: 12/13 jaar

Het Anker

Catechese 18+

19/02/2019 - 19:00 - 19:45

Dinsdag 19.00 – 19.45 uur: 18+

Bidden6

Gebedskring

19/02/2019 - 19:45 - 20:30

Om de zorgen van personen, gezinnen, de kerk, ons dorp, ons land, deze wereld bij God onder de aandacht te brengen.  Van harte welkom!

Het Anker

Catechese 14/15 jaar

20/02/2019 - 17:00 - 17:45

Woensdag 17.00 – 17.45 uur: 14/15 jaar

Het Anker

Catechese 16/17

20/02/2019 - 19:00 - 19:45

Woensdag 19.00 – 19.45 uur: 16/17 jaar

Wijkavond

Wijkavond

21/02/2019 - 20:00 - 21:30

Dhr. Richard Groenenboom zal onze gast zijn. Hij werkt als woordvoerder bij SDOK (Stichting de Ondergrondse Kerk). De afgelopen jaren reisde hij naar landen als India, Nigeria, Irak en Vietnam om christenen te ontmoeten die vanwege hun geloof in Jezus worden vervolgd. Ook sprak hij met christenvervolgers die  christen zijn geworden.

Het Anker

30+ Bijbelkring

26/02/2019 - 20:00 - 21:30

Wie wil aansluiten: van harte welkom!

Het Anker

Ochtend Bijbelkring

27/02/2019 - 10:00 - 11:30

Zoals bekend: een kring voor alle leeftijden!