Doopzitting

Doop
Datum:
Maandag, 4 Februari 2019 - 19:00 - 19:30
Locatie:
Het Anker
Groep:
D.V. zondag 17 februari  is er weer gelegenheid om uw kind te laten dopen. Onze wijkgemeente heeft deze keer de doopdienst in de Nieuwe Kerk te hebben. De doopzitting is maandag 4 februari om 19.00 uur in Het Anker. U/jij hebt kunt lezen/horen dat het de bedoeling is dat iedereen zich voor de doopzitting bij de eigen wijk, opgeeft bij het kerkelijk bureau.  Dat kan via
de telefoon: 071-4012380,
via de mail: nelbrussee@hervormdegemeentekatwijk.nl of
door langs te gaan bij het kerkelijk bureau, Voorstraat 74.