Wijkavond

Wijkavond
Datum:
Donderdag, 24 Januari 2019 - 20:00 - 21:30
Locatie:
Het Anker
Groep:

dr. M.J. Paul hoopt deze avond te spreken over het thema: Hoop op God. Toekomstverwachting in het licht van de Bijbelse profetieën.

Een christen weet meer over de toekomst dan de nieuwsmedia ons vertellen. Wij hebben het profetische woord dat als een lamp in de duisternis schijnt (2 Petrus 1:19). De profeten Jesaja en Jeremia hebben ons veel over de toekomst te zeggen. Jesaja noemt de overwinning over de dood, de toestroom van de volken naar Israël en de nieuwe hemel en aarde. Die toekomst is mogelijk door het werk van de Knecht. Jeremia kondigt het nieuwe verbond aan voor Israël. Wat is er nieuw, en wat blijft hetzelfde? Wat betekent dit nieuwe verbond voor Israël en de volken? Welke heilstijd mogen wij verwachten? Als derde profeet komt Zacharia aan de orde, vooral de slothoofdstukken van zijn boek. Van belang is de manier waarop wij de toekomstprofetieën lezen: louter geestelijk of ook concreet en aards? Wat betekent het nieuwtestamentische perspectief op deze aankondigingen? Ook rijst de vraag wat onze taak als christenen is ten opzichte van deze aarde. Zal die aarde helemaal vergaan, of is er een loutering?