Agenda van November 2018

Bidden

Dankdagdienst

07/11/2018 - 19:30 - 21:00

Voor de dienst zingen we Psalm 116: 11 en 10. Voor de complete liturgie zie hiernaast.

We mogen samenkomen om God te danken voor de groei van de gewassen, de kracht om te kunnen arbeiden en de vangst bij de visserij.

Handen schudden

Contactmorgen

08/11/2018 - 10:00 - 13:00

D.V. donderdag 8 november hopen we weer een contactochtend te houden in Het Anker. Naast de meditatie, samen zingen en ontmoeting willen we deze keer naar een film gaan kijken over het hospitaal kerkschip ‘De Hoop.  Het thema is: Hospitaal kerkschip De Hoop Vaarwel! Vanzelf sluiten we weer af met soep en een eenvoudige broodmaaltijd. Komt u ook?!!

zang & ontmoeting

“Sion, zingt uw God ter eer”

10/11/2018 - 20:00 - 22:00

Op zaterdag 10 november zal in de Oranjezaal van het kerkelijk centrum "Het Anker" , de maandelijkse  zangavond worden gehouden.

Er wordt gezongen uit diverse bundels, waaronder de in onze gemeente gebruikelijke psalmen en gezangenbundel, de liederen van Johannes de Heer en opwekkingsliederen.

Bijbelstudie 4

Jongvolwassenkring

13/11/2018 - 20:00 - 21:30

Ik hoop jullie weer te mogen ontmoeten. Nieuwe gezichten blijven welkom. Aan de orde is Mattheüs 5: 21- 48. Er staan in deze verzen 6 tegenstellingen. Jezus zegt telkens: U hebt gehoord dat er gezegd is….maar Ik zeg u…Bij iedere tegenstelling zien we, dat Jezus de wet radicaliseert, of liever: dat Hij de echte bedoeling van de wet laat zien. Mooie stof om over door te praten.

Wijkavond

Wijkavond

15/11/2018 - 20:00 - 21:30

Het thema is: Hoe gaan we als christen om met moslims? Ds. C.W. Rentier, predikant-directeur van de stichting Evangelie & Moslims zal met ons nadenken over deze vraag. Het zal niet alleen gaan over theologische verschillen, maar ook over praktische handvatten voor het omgaan met moslims op je werk, in de buurt of op school. Hij bespreekt daarbij vragen als:

Ingang Nieuwe Kerk

Eredienst

18/11/2018 - 18:00 - 19:30

Voor de dienst zingen we Psalm 89: 3. Voor de complete liturgie zie hiernaast.

Het Anker

preekbespreking 16+

18/11/2018 - 19:30 - 21:00

We komen samen in het Jeugdhuis. Vanzelf beginnen we eerst een koffie/thee of fris met een broodje kroket. Daarna gaan we aan de hand van een paar vragen en stellingen de preek bespreken. Ik reken op jullie!

 

Het Anker

Catechese 12/13

19/11/2018 - 17:00 - 17:45

Maandag 17.00 – 17.45 uur: 12/13 jaar

Het Anker

Catechese 14/15 jaar

19/11/2018 - 18:30 - 19:15

Maandag 18.30 – 19.15 uur: 14/15 jaar

Het Anker

Catechese 16/17

19/11/2018 - 19:15 - 20:00

Maandag 19.15 – 20.00 uur: 16/17 jaar

Het Anker

Catechese 18+

19/11/2018 - 20:00 - 20:45

Maandag 20.00 – 20.45 uur: 18+

Het Anker

Belijdeniscatechese

19/11/2018 - 20:45 - 22:00

Het Anker

Catechese 12/13

20/11/2018 - 17:00 - 17:45

Dinsdag 17.00 – 17.45 uur: 12/13 jaar

Het Anker

Catechese 18+

20/11/2018 - 19:00 - 19:45

Dinsdag 19.00 – 19.45 uur: 18+

Bidden6

Gebedskring

20/11/2018 - 19:45 - 20:30

Samen bidden werkt samen bindend! Nieuwe gezichten van harte welkom!

Het Anker

Ochtend Bijbelkring

21/11/2018 - 10:00 - 11:30

Aan de orde is Openbaring 2: 12-17, de brief van Jezus aan de gemeente te Pergamus. Jezus begint weer positief, maar Hij legt de vinger ook bij de zere plek in deze gemeente. Ik hoop de bekende gezichten weer te ontmoeten, maar omdat elke brief op zichzelf staat blijven nieuwe gezichten welkom! 

Oude Kerk

Laatste zondag van het kerkelijk jaar

25/11/2018 - 18:00 - 19:30

We willen tijdens deze dienst in de Oude Kerk de namen noemen van de gemeenteleden die ons in het afgelopen jaar zijn voorgegaan. Ik schrijf dit alvast, zó dat iedereen daar rekening mee kan houden.

Het Anker

30+ Bijbelkring

27/11/2018 - 20:00 - 21:30

Ben je nog niet eerder geweest? Geen probleem, elke brief staat op zichzelf. Van harte welkom. en noemt!

Het Anker

Catechese 14/15 jaar

28/11/2018 - 17:00 - 17:45

21 november gaat de catechese niet door.

Woensdag 17.00 – 17.45 uur: 14/15 jaar

Het Anker

Catechese 16/17

28/11/2018 - 19:00 - 19:45

21 november geen catechese

Woensdag 19.00 – 19.45 uur: 16/17 jaar

Het Anker

50+ Bijbelkring

29/11/2018 - 20:00 - 21:30

Bent u nog niet eerder geweest? Geen probleem, elke brief staat op zichzelf. Van hartewelkom