Jongvolwassenkring

Bijbelstudie 4
Datum:
Dinsdag, 13 November 2018 - 20:00 - 21:30
Locatie:
Het Anker
Groep:

Ik hoop jullie weer te mogen ontmoeten. Nieuwe gezichten blijven welkom. Aan de orde is Mattheüs 5: 21- 48. Er staan in deze verzen 6 tegenstellingen. Jezus zegt telkens: U hebt gehoord dat er gezegd is….maar Ik zeg u…Bij iedere tegenstelling zien we, dat Jezus de wet radicaliseert, of liever: dat Hij de echte bedoeling van de wet laat zien. Mooie stof om over door te praten.