Jongvolwassenkring

Bijbelstudie 4
Datum:
Dinsdag, 23 Oktober 2018 - 20:00 - 21:30
Locatie:
Het Anker
Groep:

We staan dit winterseizoen stil bij Mattheüs 5 t/m 7. De Bergrede van Jezus. Je zou deze hoofdstukken een inburgeringscursus in Gods koninkrijk kunnen noemen. Deze keer gaat het om Mattheüs 5: 13-20.

Kon je de eerste keer niet? Geen probleem! Je kan zo aansluiten!