Eredienst

Ingang Nieuwe Kerk
Datum:
Zondag, 8 Juli 2018 - 10:00 - 11:30
Locatie:
Nieuwe Kerk
Groep:

Voor de dienst zingen we Weerklank 421 (Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u. Voor de complete liturgie zie hiernaast.

ds. Wijnhorst hoopt voor te gaan in de Nieuwe Kerk. Hij wil de komende drie zondagen stil staan bij Handelingen 16. We weten: het geloof is een gave van God. Daar zit de Heilige Geest achter. Alleen….Hij gebruikt verschillende middelen! In Handelingen 16 lezen we van drie verschillende mensen, die op drie verschillende manieren tot geloof kwamen. Allereerst lezen we van Timotheüs. Hij is van huis uit bij het geloof opgevoed. Zijn grootmoeder was gelovig, zijn moeder ook. Daarna lezen we van Lydia. Een zakenvrouw  Maar zij ging elke week naar de gebedsplaats van de Joden. Daar hoorde ze Paulus spreken en haar hart ging er voor open. Tenslotte komen we de cipier van de gevangenis tegen. Hij was een heiden. Hij wist niets van het geloof, maar toen die geweldige aardbeving kwam riep hij in zijn radeloosheid uit: wat moet ik doen om zalig te worden? Drie verschillende mensen. De een krijgt het geloof als het ware van thuis mee. De ander komt tot geloof in de kerk, onder de prediking van het Woord. De derde leert tot God roepen in de nood van het leven.

We moeten nooit zeggen: zó moet het. Laten we maar verwonderd zeggen: zo kan het óók.

Zondagmorgen staan we dus stil bij Timotheüs. We lezen Handelingen 16: 1 – 3 en 2 Timotheüs 1: 3 –  5.

Als thema staat er boven de preek: Gelovig opvoeden is doorgeven!

In deze dienst mogen vier kinderen het teken van Gods genadeverbond ontvangen.