Eredienst

Kerkplein Nieuwe Kerk
Datum:
Zondag, 3 Juni 2018 - 18:00 - 19:30
Locatie:
Nieuwe Kerk
Groep:

Voor de dienst zingen we Psalm 111: 1 en 3.  Voor de complete liturgie zie hiernaast.

In deze dienst bereiden we ons voor op de ontmoeting met de hemelse Gastheer, die ons D.V. zondag 10 juni uitnodigt aan Zijn tafel.

Afgelopen zondag stonden we stil bij de persoon van Barnabas. Indrukwekkend hoe de Heilige Geest in Hem werkte! Is hij – toen hij tot geloof kwam – nu een volmaakte man geworden? Je zou het bijna denken! Temeer daar we in Handelingen 11 van hem lezen: hij was een goed man en vol van de Heilige Geest en van geloof (vs. 24), Maar ook bij Barnabas blijft – net als bij Paulus – de oude mens soms de kop op steken. Vandaar dat we zondagavond Handelingen 15: 35 – 41 lezen. Daar lezen we dat Paulus en Barnabas ruzie krijgen en niet meer met elkaar optrekken. Schokkend! Terwijl Jezus héél nadrukkelijk heeft gebeden: Vader, Ik bid dat zij allen zullen zijn, opdat de wereld zal geloven. Wat is er bij Paulus en Barnabas aan de hand? Wat kunnen wij daar van leren om zoiets te voorkomen?

Ik hoop u/jou zondagavond te mogen ontmoeten! Van harte welkom!