Pinkster – wijkavond

Heilige Geest 2
Datum:
Woensdag, 16 Mei 2018 - 20:00 - 22:00
Locatie:
Het Anker
Groep:

Wat er op het programma staat?

Vanzelf een meditatie, een kort pinksterverhaal. De zanggroep ‘De Kandelaar’ zal een aantal liederen zingen. We krijgen weer – d.m.v. een beamerpresentatie een terugblik van allerlei activiteiten van het afgelopen winterseizoen en er is volop gelegenheid tot ontmoeting.

We hopen u/jou te mogen ontmoeten. Graag tot ziens!