Agenda van April 2018

Oude kerk 1

Zondag 1 april/1e Paasdag

01/04/2018 - 17:45 - 19:30

Om 17.45 uur beginnen we met het zingen van een aantal Paasliederen.  Zie liturgie hiernaast. Naast het orgel worden we ook begeleidt door een koperensemble

Imke Wijnhorst

Geloofsopvoeding

04/04/2018 - 20:00 - 21:30

Onze schoondochter Imke Wijnhorst van stichting Gezinsfundament hoopt binnenkort weer twee avonden te houden over allerlei zaken rond de geloofsopvoeding. De eerste avond, die plaatsvindt op D.V.

Oude Kerk

Eredienst

08/04/2018 - 10:00 - 11:30

Voor de dienst zingen we Gezang 64: 1 en 3. Voor de complete liturgie zie hiernaast.

zang & ontmoeting

“Sion, zingt uw God ter eer”

14/04/2018 - 20:00 - 22:00

Op zaterdag 14 april zal in de Oranjezaal van het kerkelijk centrum "Het Anker" , de maandelijkse  zangavond worden gehouden.

Er wordt gezongen uit diverse bundels, waaronder de in onze gemeente gebruikelijke psalmen en gezangenbundel, de liederen van Johannes de Heer en opwekkingsliederen.

Maranathakerk2

Eredienst

15/04/2018 - 18:00 - 19:30

Ds. P. Zeedijk hoopt voor te gaan.

Ik wens u/jullie met hem een gezegende dienst toe.

Liturige in de kerkdienst in Maranathacentrum te Katwijk aan Zee

op D.v. zondag 15 april 2018, aanvang 18.00 uur.

1 Psalm 150: 1    (aanvangspsalm - rooster door kerkenraad)

2. Psalm 116: 1, 2 en 3

Doop

Doopzitting

16/04/2018 - 19:00 - 19:30

D.V. zondag 29 april  is er weer gelegenheid om uw kind te laten dopen. Onze wijkgemeente heeft deze keer geen dienst. U/jij hebt kunt lezen/horen dat het de bedoeling is dat iedereen zich voor de doopzitting bij de eigen wijk, opgeeft bij het kerkelijk bureau. 

Dat kan via:

Nieuwe Kerk

Eredienst

22/04/2018 - 18:00 - 19:30

 Voor de complete liturgie zie hiernaast.

Het Anker

preekbespreking alle leeftijden

22/04/2018 - 19:30 - 21:00

Een afsluiting van het winterwerk. We drinken eerst koffie/thee of fris met een broodje kroket en gaan dan met elkaar de preek bespreken.

Ik reken op jongeren en ouderen!

Bidden6

Gebedskring

24/04/2018 - 19:45 - 20:30

Er is stof tot bidden genoeg! Van harte welkom!

Imke Wijnhorst

Avond over mediaopvoeding

25/04/2018 - 20:00 - 21:30

Onze schoondochter Imke Wijnhorst van stichting Gezinsfundament hoopt binnenkort weer twee avonden te houden over allerlei zaken rond de geloofsopvoeding.

Ichthuskerk_klokkentoren

Eredienst

29/04/2018 - 18:00 - 19:30

Voor de dienst zingen we Psalm 143: 10, complete liturgie zie hiernaast.