Eredienst

Kerkplein Nieuwe Kerk
Datum:
Zondag, 14 Januari 2018 - 18:00 - 19:30
Locatie:
Nieuwe Kerk
Groep:

Voor de dienst zingen we Psalm 24: 1.  Voor de complete liturgie zie hiernaast.

Op het preekrooster staat zondag 42. Over het 8e gebod: U zult niet stelen! Denk niet te snel dat dat gebod niet van toepassing is op u/jou! Het is namelijk niet alleen een verbod, het is ook een gebod! We lezen Efeze 4: 27- 30 en Lukas 19: 8 – 10. Het thema is: Niet stelen, maar delen! Met andere woorden: hoe kom je aan je bezit en hoe ga je er mee om? Graag wens ik jong en oud(er) een aansprekende eredienst toe!