Agenda van September 2017

heilig avondmaal

Bezinningsavond Heilig Avondmaal

06/09/2017 - 20:00 - 21:30

We mogen weer toeleven naar een avondmaalszondag: D.V. zondag 10 september. 

In verband daarmee komen we op woensdag 6 september samen om elkaar halverwege de week te ontmoeten. Zoals bekend hebben we in de afgelopen jaren het avondmaalsformulier behandeld en staan we nu tijdens deze avonden stil bij bepaalde thema’s.

zang & ontmoeting

“Sion, zingt uw God ter eer”

09/09/2017 - 20:00 - 22:00

Op zaterdag 9 september zal in de Oranjezaal van het kerkelijk centrum "Het Anker" , de eerste maandelijkse  zangavond worden gehouden.

Er wordt gezongen uit diverse bundels, waaronder de in onze gemeente gebruikelijke psalmen en gezangenbundel, de liederen van Johannes de Heer en opwekkingsliederen.

Het Anker

30+ Bijbelkring

12/09/2017 - 20:00 - 21:30

Langzamerhand beginnen de kringen weer.

We staan dit seizoen stil bij de voorbeeldige gelovigen uit Hebreeën 11.

Het Anker

Ochtend Bijbelkring

13/09/2017 - 10:00 - 11:30

Ook de Ochtend Bijbelkring – voor alle leeftijden!! – start weer:

Iedereen – ook buiten de wijk – van harte welkom.

Sion Gemeentemiddag

Sion Gemeentemiddag

16/09/2017 - 15:00 - 19:30

Al ruim 100 aanmeldingen zijn binnen voor de Sion gemeentemiddag, a.s. zaterdag 16 september in de Ichthuskerk. Vanaf 14.30 uur staat de koffie, thee of fris klaar. Er kunnen er nog meer bij! We hebben een afwisselend programma, en sluiten af met een gezellige BBQ.

En… we onthullen nu ook het thema van deze middag: ‘Ik hou van Holland!’

Nieuwe Kerk

Welkom in de Nieuwe Kerk

17/09/2017 - 10:00 - 11:30

Voor de dienst zingen we Psalm 98: 2. (Voor de complete liturgie zie hiernaast)

Doop

Doopzitting

18/09/2017 - 19:00 - 19:30

D.V. zondag 1 oktober is er weer gelegenheid om uw kind te laten dopen. Onze wijkgemeente heeft deze keer geen dienst. U/jij hebt kunt lezen/horen dat het de bedoeling is dat iedereen zich voor de doopzitting bij de eigen wijk, opgeeft bij het kerkelijk bureau. 

dat kan via:

Bijbelstudie 4

Jongvolwassenkring

19/09/2017 - 20:00 - 21:30

Zoals bekend is deze kring bedoeld voor jonge mensen die zich te oud voelen voor de catechese, voor jongeren die de laatste jaren belijdenis van het geloof hebben afgelegd. We mikken daarbij op de twintigers. (Voor dertigers en ouder is er de 30+ kring, zie boven) We komen één keer in de drie weken samen, de eerste keer dinsdag 19 september.

Het Anker

50+ Bijbelkring

21/09/2017 - 20:00 - 21:30

We hopen voor de eerste keer samen te komen.

We staan stil bij de gelovigen uit het Oude Testament, zoals die aan ons worden voorgesteld in Hebreeën 11.

Komt u ook (weer)? 

Ingang Nieuwe Kerk

Opening winterwerk

24/09/2017 - 17:45 - 19:30

Voor de dienst zingen we een aantal liederen. Die zullen één voor één worden aangekondigd. (Voor de complete liturgie zie hiernaast)

We hopen tijdens deze dienst stil te staan bij de opening van het winterwerk. In deze dienst zal het Harmonieorkest Uni haar medewerking verlenen en zal er meer dan anders worden gezongen!

Het Anker

Catechese 12/13

25/09/2017 - 17:00 - 17:45

De catechese begint weer. Als het goed is heb je een uitnodiging ontvangen.

Maandag 17.00 – 17.45 uur: 12/13 jaar

Het Anker

Catechese 14/15 jaar

25/09/2017 - 18:30 - 19:15

De catechese begint weer. Als het goed is heb je een uitnodiging ontvangen.

Maandag 18.30 – 19.15 uur: 14/15 jaar

Het Anker

Catechese 16/17

25/09/2017 - 19:15 - 20:00

De catechese begint weer. Als het goed is heb je een uitnodiging ontvangen.

Maandag 19.15 – 20.00 uur: 16/17 jaar

Het Anker

Catechese 18+

25/09/2017 - 20:00 - 20:45

De catechese begint weer. Als het goed is heb je een uitnodiging ontvangen.

Maandag 20.00 – 20.45 uur: 18+

Het Anker

Belijdeniscatechese

25/09/2017 - 20:45 - 22:00

Ook dit seizoen is er weer de mogelijkheid de catechese te volgen die uitloopt op de mogelijkheid ( niet de verplichting!) om aan het eind belijdenis van het geloof af te leggen.

Wil je van tevoren info of een gesprekje, mail/bel gerust!!

Het Anker

Catechese 12/13

26/09/2017 - 17:00 - 17:45

De catechese begint weer. Als het goed is heb je een uitnodiging ontvangen.

Dinsdag 17.00 – 17.45 uur: 12/13 jaar

Het Anker

Catechese 18+

26/09/2017 - 19:00 - 19:45

De catechese begint weer. Als het goed is heb je een uitnodiging ontvangen.

Dinsdag 19.00 – 19.45 uur: 18+

Bidden6

Gebedskring

26/09/2017 - 19:45 - 20:30

Er zijn altijd weer nieuwe bidders welkom!!

Het Anker

Catechese 14/15 jaar

27/09/2017 - 17:00 - 17:45

De catechese begint weer. Als het goed is heb je een uitnodiging ontvangen.

Woensdag 17.00 – 17.45 uur: 14/15 jaar

Het Anker

Catechese 16/17

27/09/2017 - 19:00 - 19:45

De catechese begint weer. Als het goed is heb je een uitnodiging ontvangen.

Woensdag 19.00 – 19.45 uur: 16/17 jaar

Handen schudden

Contactmorgen

28/09/2017 - 10:00 - 13:00

D.V. donderdag 28 september hopen we weer een contactochtend te houden. Naast de meditatie, samen zingen en ontmoeting hopen onze broeders Henny Hoek en Bram Barnhoorn een PowerPoint presentatie te houden over ‘De Sionwijk, vroeger en nu’.  Aan de hand van foto’s  e. d. willen zij laten zien hoe dit deel van Katwijk er vroeger uitzag en nu.