Geloofsopvoeding

Activiteit
Datum:
Woensdag, 22 Mei 2019 - 20:00 - 22:00
Locatie:
Maranatha centrum
Groep:
Geloofsopvoeding. 
Deze avonden zijn bedoeld voor de ouders die afgelopen jaar een kind hebben laten dopen,  
maar ook andere ouders van (jonge) kinderen zijn hartelijk welkom om hieraan mee te doen.

Binnenkort willen we 2 avonden houden over geloofsopvoeding.

Bij de doop van onze kinderen hebben we beloofd hen een christelijke opvoeding te geven,  
maar hoe doe je dat in een land dat steeds verder verwijderd raakt van het christelijk geloof? 
Daar willen we deze avonden over nadenken. 
Op de eerste avond staan we stil bij het thema ’Met kinderen praten over God’, op de tweede avond bij ’Onze opvoedingsstijl’. 
Op beide avonden wordt er eerst een inleiding gehouden, waarna we in kleine groepjes met elkaar hierover doorspreken.
De eerste avond is op D.V. woensdag 8 mei, de tweede avond op woensdag 22 mei,  
beide keren van 20.00 tot 22.00 uur in het Maranathacentrum. 
Reserveer deze data alvast in je agenda. Van harte welkom!