Bijbelkring 60+

Bijbelstudie 4
Datum:
Donderdag, 22 November 2018 - 9:30 - 11:30
Locatie:
Maranathacentrum
Groep:
Bijbelkring 60 + We lezen verder in de Filippenzenbrief, nu hoofdstuk 2: 1-11 

Omdat dat de meeste deelnemers
beter uitkomst, houden we de Bijbelkring
60+ voortaan ook op donderdagmorgen
(i.p.v. op vrijdagmorgen). Op D.V.
donderdag 22 november komen de Bijbelkringen
weer bij elkaar. We lezen verder in
de Filippenzenbrief, nu hoofdstuk 2: 1-11
waar Paulus ons oproept tot eensgezindheid
en ootmoed. Waar voor de Grieken
en Romeinen nederigheid/ onderdanigheid
(tapeinophrosunè) als een schande gold,
roept het evangelie ons juist daartoe op. Dat
was immers ook de houding die onze Heer
Jezus Christus kenmerkte, zie de prachtige
hymne uit vers 6-11. De groep 60+ komt
samen van 9.30-11.30 uur, de groep 25+ van
20.00 tot 22.00 uur. Beide samenkomsten
zijn in het Maranathacentrum.
Hartelijk welkom!
Ds. D.M. Heikoop