Bijbelkring 25+

Bijbelstudie 3
Datum:
Donderdag, 22 November 2018 - 20:00 - 22:00
Locatie:
Maranathacentrum
Groep:

Bijbelkring 25+

Op D.V.donderdag 22 november komen de Bijbelkringenweer bij elkaar. We lezen verder inde Filippenzenbrief, nu hoofdstuk 2: 1-11waar Paulus ons oproept tot eensgezindheiden ootmoed. Waar voor de Griekenen Romeinen nederigheid/ onderdanigheid(tapeinophrosunè) als een schande gold, roept het evangelie ons juist daartoe op. Datwas immers ook de houding die onze HeerJezus Christus kenmerkte, zie de prachtigehymne uit vers 6-11. De groep 60+ komtsamen van 9.30-11.30 uur, de groep 25+ van20.00 tot 22.00 uur. Beide samenkomstenzijn in het Maranathacentrum. Hartelijkwelkom!