Agenda van Januari 2018

Activiteit

Gezamenlijke lidmatenkring

11/01/2018 - 20:00 - 22:00

Op 11 januari hopen we elkaar te ontmoeten op de lidmatenkring. Hetis dan een gezamenlijke avond van de beide kringen. We gaan verder met onsthema De gemeente van Christus en ik. Deze avond willen we nadenken overvolharden in de gemeenschap. Onderwerp: "de gereformeerde gemeente".Schriftgedeelte: 1 Petrus 3: 1 - 10. Allen hartelijk welkom.

Activiteit

Calvijnkring

12/01/2018 - 19:45 - 22:00
Vrijdag 12 jan. 2018 hopen we elkaar weer te ontmoeten. We lezenBoek III, hoofdstuk 1 - 2. We beginnen om 20.00 uur. Vanaf 19.45 is er koffie. Informatie over deze kring vindt u op calvijnkring.blogspot.nl. Ukunt daar de te lezen teksten downloaden. En ook andere informatie lezen.Hartelijk welkom.
Activiteit

Wijkavond wijkgemeente Pniël

18/01/2018 - 20:00 - 22:30

Donderdag 18 jan. Hopen we onze volgende wijkavond te houden. In deserie over de reformatoren dit maal een bijdrage over Ulrich Zwingli. Een onderons wat onbekende reformator. Ik wil proberen iets over zijn leven alsreformator voor het voetlicht te brengen en enige aandacht schenken aan zijngedachten over de verzoening. U bent weer hartelijk welkom in de wijkzaal vande Pniëlkerk.