Gezamenlijke lidmatenkring

Activiteit
Datum:
Donderdag, 11 Januari 2018 - 20:00 - 22:00
Locatie:
Pniëlkerk
Groep:

Op 11 januari hopen we elkaar te ontmoeten op de lidmatenkring. Hetis dan een gezamenlijke avond van de beide kringen. We gaan verder met onsthema De gemeente van Christus en ik. Deze avond willen we nadenken overvolharden in de gemeenschap. Onderwerp: "de gereformeerde gemeente".Schriftgedeelte: 1 Petrus 3: 1 - 10. Allen hartelijk welkom.