Gezamenlijke wijkavond Immanuel, Morgenster en De Noord

Ds. C.H. Hogendoorn
Datum:
Donderdag, 22 November 2018 - 20:00 - 22:00
Locatie:
Het Anker
Groep:

Aangenomen tot kinderen – dankzij de Geest der aanneming III

 

Op D.V. donderdag 22 november hebben we onze derde gezamenlijke wijkavond. Deze keer hopen we na te denken over het aandeel van de Heilige Geest in de aanneming tot kinderen. De Geest speelt in de adoptie namelijk een onmisbare rol. Niet zonder reden wordt Hij de ‘Geest der aanneming’ genoemd (Rom. 8:15). Wat wil deze benaming feitelijk zeggen – daar is binnen de nieuwtestamentische wetenschap wel enige discussie over. Wat ‘doet’ de Geest nu precies? Op deze vragen zoeken we vanuit de Schrift naar eerbiedige antwoorden. We zullen met name met elkaar lezen in en studeren uit Romeinen 8 : 14-17. U wilt dit tevoren wel even zorgvuldig doorlezen? Heeft u nog vragen of opmerkingen? Mail ze me gerust! We kijken naar de 22e uit!