Wijkmiddag

Wijkactiviteiten
Datum:
Donderdag, 7 Maart 2019 - 14:30 - 16:45
Locatie:
Wijkzaal, Ichthuskerk, Nachtegaallaan 7, Katwijk
Groep:

Op donderdag 7 maart a.s. is Louis Fraanje te gast met z'n nieuwste natuurpresentatie: 'Veluws wild in de seizoenen'. Hij is naast een begenadigd verteller ook een zeer getalenteerde natuurfotograaf. Met zijn vrouw Fransien zwerft hij over de heide en door de bossen van de Veluwe en zij nemen u mee op zoek naar de grote en kleine wonderen in de natuur. Beiden hebben ze oog voor details en daardoor hebben de door hun gemaakte natuurfoto's een heel eigen karakter. Ontmoetingen met het grote wild zoals o.a. wilde zwijnen, edelherten, reeën, vossen komen als het ware tot leven. Ook wordt er aandacht besteed aan de vogelwereld op de Veluwe. Kortom, een natuurpresentatie met vele uiteenlopende onderwerpen.

U wordt van harte uitgenodigd, om 14.00 uur is de zaal open en staat de koffie en thee voor u klaar.

Ds. Alblas opent de middag om 14.30 uur met schriftlezing met aansluitend de overdenking en ook zingen we met elkaar.

De middag duurt tot ca. 16.45 uur.

U KOMT TOCH OOK?