4Youth dienst

4YOUth - jongerendienst
Datum:
Zondag, 18 Maart 2018 - 18:00 - 19:30
Locatie:
Ichthuskerk, Nachtegaallaan 7
Groep:
Zoveel mensen voelen zich vreselijk alleen, ouderen én jongeren.
Je hoort er niet echt bij, je kunt of mag niet echt meedoen, je bent anders.... Je bent in de steek gelaten, ingeruild voor een ander.
Je bent zelfs God kwijt.
Je bent niet de enige! Zelfs Jezus kende dat. Daarom geloven we dat God je echt kan helpen. Daar gaat het over in deze 4Youth-dienst.
Je bent weer van harte welkom.