Agenda van Februari 2018

bijbel

Vervolgkring

05/02/2018 - 20:30 - 22:00
We lezen de brief aan de Romeinen en we zijn toegekomen aan hoofdstuk 9.Dat vormt één geheel tot en met hoofdstuk 11.Het gaat over de verkiezing van Israël, over de blijvende trouw van God, over het heil dat óók naar de heidenen is gekomen, over de toekomst.We gaan niet alles lezen, maar wel met elkaar nadenken over de plaats van Israël, over ook ons geloof in de God van Israël en wat juist
bijbel

Bijbelcursus

08/02/2018 - 20:30 - 22:00

Er was gevraagd naar de plaats van de vrouw in de Bijbel.

Daar is wel heel veel over te vertellen! Lang niet alles kunnen we belichten. Natuurlijk komt de vraag van de vrouw in het ambt wel even langs, maar het is de bedoeling om veel breder te kijken naar de plaats die de vrouwen hebben en krijgen in de Bijbel.

bijbel

Bijbelkring

14/02/2018 - 11:00 - 13:00
Bijbelgedeelte: Mattheüs 7 : 13 t/m 29.
Zingen4

Zingend geloven

14/02/2018 - 20:00 - 21:45

Op woensdagavond 14 februari is er in de grote zaal van de Ichthuskerk weer 'Zingend geloven'.

Samen zingen we bekende geestelijke liederen, uit o.a. de bundels van Joh. de Heer en Opwekking.

Al zingend mogen we elkaar bemoedigen in het geloof en mag onze God alle eer ontvangen.

Iedereen is van harte welkom!

Ds Arenda Haasnoot 2

Wijkmiddag

15/02/2018 - 14:30 - 16:45

Donderdagmiddag 15 februari is er weer een wijkmiddag in de grote zaal van de Ichthuskerk.

Om 14.30 uur opent ds. J.B. Alblas de middag met Schriftlezing en de meditatie. Ook zingen we enkele liederen met elkaar.