Agenda van December 2019

Calvijn

M.V. "Calvijn"

09/12/2019 - 20:00 - 22:00

Onderwerp: Hizkia's ziekte en genezing

Schriftgedeelte:2 Kon 20: 1-11

Inleider:B. Haasnoot