Agenda van Oktober 2019

Logo Bogerman

Verenigingsavond

07/10/2019 - 20:00 - 22:00

Inleider :  J. Boesaard

Onderwerp: Openbaringen 1

Logo Bogerman

Gezamenlijke avond met M.V. Calvijn en de Ger.Bond

14/10/2019 - 20:00 - 22:00

Op D.V. 14 oktober, hoopt Ds. J. Belder voor de Gereformeerde Bond afd. Katwijk en de beide mannenverenigingen “Calvijn” en “Joh.Bogerman” een lezing te houden over: ...

Na de pauze is er gelegenheid tot het stellen van vragen. De collecte op deze avond is ter bestrijding van de gemaakte onkosten.

Logo Bogerman

Verenigingsavond

21/10/2019 - 20:00 - 22:00

Inleider :  J. Klinkenberg

Onderwerp: Formulier "Ambt van ouderling"

Lezen : 1 Petrus 5:1-4 en 10-11