Gezamenlijke avond met M.V. Calvijn en de Ger.Bond

Logo Bogerman
Datum:
Maandag, 28 Januari 2019 - 20:00 - 22:00
Locatie:
KC Het Anker
Groep:

Op D.V. 28 januari, hoopt Ds. ...voor de Gereformeerde Bond afd. Katwijk en de beide mannenverenigingen “Calvijn” en “Joh.Bogerman” een lezing te houden over: ...

Na de pauze is er gelegenheid tot het stellen van vragen. De collecte op deze avond is ter bestrijding van de gemaakte onkosten.

Naast de leden van de Geref. Bond en de beide mannenverenigingen, is een ieder hartelijk welkom. Tot ziens op 28 januari om 20.00 uur in Het Anker, Voorstraat.