Nieuwjaarsreceptie 2019

Activiteit
Datum:
Zaterdag, 5 Januari 2019 - 16:30 - 18:30
Locatie:
Kerkhaventje
Groep:

Nieuwjaarsreceptie

 Graag wil ik jullie uitnodigen voor de nieuwjaarsreceptie van de Andreaswijk. Wij hopen deze bijeenkomst te houden op DV. zaterdag 5 januari van 16:30 tot 18:30 uur in het Kerkhaventje. Er is speciaal voor dit tijdstip gekozen, zodatje ook de kinderen mee kunnen. Rond 17:30 uur zal ds. J. Smit in een kort moment met Schriftlezing en gebed een Zegen vragen over het wijkwerk en het beroepingswerk.

Het wordt bijzonder op prijs gesteld, als je komt! Juist in de vacaturetijd hebben wij de verbondenheid met elkaar nodig.

 Tot ziens op 5 januari

Namens het kerkenraad,  
Huig van Beelen, scriba