Liturgie avonddienst op 10 juni 2018

Activiteit
Datum:
Zondag, 10 Juni 2018 - 18:00 - 19:30
Locatie:
Oude kerk
Groep:

Liturgie avonddienst op 10 juni 2018
Aanvang:  18:00 uur
Locatie: Oude kerk
Voorganger: ds. K. F. W. Borsje

 

Intochtslied: Gezang 222: 1 en 4
Stil gebed
Votum en groet
Lofzang: Psalm 103: 2 en 7
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 133: 3
Gebed om de opening van het woord en de verlichting metde Heilige Geest.
Schriftlezing: 1 Johannes 4, vers 9 tot en met 21
Zingen: Gezang 112: 2 en 3
Preek
Zingen: Gezang 112: 4
Dankgebed en collecte
Slotzang: Psalm 36: 2 en 3
Zegen