Liturgie avonddienst 8 april 2018

Activiteit
Datum:
Zondag, 8 April 2018 - 18:00 - 19:30
Locatie:
Pniëlkerk
Groep:

Liturgie avonddienst op 8 april 2018
Aanvang:  18:00 uur
Locatie: Pniëlkerk 
Voorganger: ds. K. F. W. Borsje 

Intochtslied: Gezang: 291: 1 en 6
Stil gebed
Votum en groet
Lofzang: Psalm 89: 7 en 12
Geloofsbelijdenis
Zingen: Gezang: 266: 1
Gebed om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest.
Schriftlezing: Mattheus 7, vers 7 tot en met 12
Zingen: Psalm: 27: 5 en 6
Preek
Zingen: Psalm: 27: 7
Dankgebed en collecte
Slotzang: Gezang: E: 1 en 10 (Onze Vader…)
Zegen