Liturgie avonddienst (Biddag) 14 maart 2018

Activiteit
Datum:
Woensdag, 14 Maart 2018 - 19:30 - 21:00
Locatie:
Nieuwe Kerk
Groep:

 Liturgie avonddienst op 14 maart 2018, , biddag voor gewas, arbeid en visserij
Aanvang:  19:30 uur
Locatie: Nieuwe Kerk
Voorganger: ds. K. F. W. Borsje   

Intochtslied: Gezang 143: 1 en 2
Stil gebed
Votum en groet
Lofzang: Psalm 81: 12
Geloofsbelijdenis
Zingen: Gebed des Heren, Gezang E: 5
Gebed om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing: Lucas 11, vers 1 tot en met 13
Zingen: Gezang 148: 1 en 2
Preek
Zingen: Gezang 148: 4 en 6
Dankgebed en collecte
Slotzang: Psalm 65: 5 en 9
Zegen