Liturgie ochtenddienst 11 maart 2018 (Heilige Avondmaal)

Activiteit
Datum:
Zondag, 11 Maart 2018 - 10:00 - 11:15
Locatie:
Oude kerk
Groep:

Liturgie ochtenddienst op 11 maart 2018
Aanvang:  10:00 uur
Locatie: Oude Kerk 
Voorganger: ds. K. F. W. Borsje   

Intochtsleid: Gezang 113: 2 en 3
Stil gebed
Votum en groet
Lofzang: Psalm 30: 6 en 8
Gebed om de opening van het woord  en de verlichting met de Heilige Geest.
Schriftlezing  Marcus 8, vers 34 tot en met 38
Lezing formulier Heilige Avondmaal
Collecte
Zingen: Psalm6: 2 en 3
Preek
Zingen: Psalm 6: 9
Avondmaalsgebed 
Geloofsbelijdenis: 12 artikelen
Bij voorbereiden tafel: Gezang 49: 1
Na elke tafel: Gezang 34 
Dankgebed
Slotzang: Gezang D: 1
Zegen