Liturgie avonddienst 4 maart 2018

Activiteit
Datum:
Zondag, 4 Maart 2018 - 18:00 - 19:30
Locatie:
Oude kerk
Groep:

Liturgie avonddienst op 4 maart 2018
Aanvang:  18:00 uur
Locatie: Oude Kerk 
Voorganger: ds. K. F. W. Borsje  

Intochtsleid: Gezang 30: 1 en 2 
Stil gebed
Votum en groet
Lofzang: Psalm 84: 5 en 6  
Lezing: 1e deel avondmaalsformulier
Zingen: Gezang 27: 1 en 9
Gebed voor de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest.
Schriftlezing: Marcus 8, vers 27 tot en met 33          
Zingen: Psalm 89: 9 en 16
Preek
Zingen: Psalm 89: 20
Dankgebed en collecte
Slotzang: Gezang 253
Zegen