Liturgie avonddienst 18 februari 2018

Activiteit
Datum:
Zondag, 18 Februari 2018 - 18:00 - 19:30
Locatie:
Oude kerk
Groep:

Liturgie avonddienst op 18 februari 2018
Aanvang:  18:00 uur
Locatie: Oude Kerk 
Voorganger: ds. K. F. W. Borsje  

Intochtslied: Gezang 131: 1, 2
Stil gebed
Votum en groet
Lofzang: Psalm 27: 1 en 6
Geloofsbelijdenis
Zingen: Gezang 46: 5
Gebed om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest.
Schriftlezing:       Psalm 130 en Marcus 15, 33-37
Zingen: Psalm 130: 1, 2, 3
Preek
Zingen: Psalm 130: 4
Dankgebed en collecte
Slotzang: Gezang 48: 1 en 4
Zegen